Identifikācinas numurs ĀND 2018/100
Iepirkuma nosaukums Datoru komponenšu piegāde
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
07.08.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.08.2018. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. T.67996298, e: zane.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 21.08.2018.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Telcom"
Līgumcena (bez PVN) 7000.00