Identifikācinas numurs ĀND 2016/81
Iepirkuma nosaukums DATORTEHNIKAS PIEGĀDE
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
26.04.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.05.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv, t.67996298
Izpildītājs SIA Atea, AS Capital, SIA Telcom
Līgumcena (bez PVN) 69172.9