Identifikācinas numurs ĀND 2018/05
Iepirkuma nosaukums Dārznieka pakalpojumi
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
26.01.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.02.2018. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 16.02.2018.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Orchis"
Līgumcena (bez PVN) 15782.58