a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/44
Iepirkuma nosaukums Dārznieka pakalpojumi
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
04.04.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.04.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs Agita Vīra
Līgumcena (bez PVN) 4856.15