a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/198
Iepirkuma nosaukums Dārza tehnikas remonts, apkope un rezerves detaļu piegāde
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 16.09.2016.
Izpildītājs SIA "Sils, dārza un meža tehnikas centrs"
Līgumcena (bez PVN) 1652.89