a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/142
Iepirkuma nosaukums Dārza tehnikas apkope un rezerves detaļu piegāde
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
10.09.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.09.2019. 10.00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama un piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā:https:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26954

Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste T.67996298, e: iepirkumi@adazi.lv