a a a
Identifikācinas numurs GŪ 2014/02
Iepirkuma nosaukums Centralizētas ūdensapgādes tīklu sistēmas izbūve Bukultu ciemā
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
25.06.2014.
Stadija Aktīvs
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas SIA "Garkalnes ūdens" valdes priekšsēdētājs
Gundars Krievs
tel.nr.: 29426797
faksa nr. 67994414,
garkalnes.udens@garkalne.lv

vai

Rita Ozoliņa,
Iepirkumu speciāliste
tel.nr.: 27628211,
rita.ozolina@adazi.lv