a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/46
Iepirkuma nosaukums Ceļu uzturēšanas materiālu piegāde
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
31.03.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.04.2017. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 18.04.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "DSG Karjeri"
Līgumcena (bez PVN) 41322.31