a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2015/167
Iepirkuma nosaukums Ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā 2015.-2016.gadā
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
06.10.2015.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.11.2015.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina, t.67996298, rita.steina@adazi.lv
Izpildītājs Skatīt pielikumu Nr.2
Līgumcena (bez PVN) 74342