Identifikācinas numurs ĀND 2018/97
Iepirkuma nosaukums Ceļu un ielu segumu uzturēšana
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
27.07.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.08.2018. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina-jakobsone@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 10.08.2018.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs Z/S “Urgas”
Līgumcena (bez PVN) 33060.00