a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/96
Iepirkuma nosaukums Ceļu segumu atjaunošana, izmantojot dubultās virsmas apstrādi, Ādažu novadā
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
27.07.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.08.2018. 10.00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. T.67996298, e: zane.liepina@adazi.lv