a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/71
Iepirkuma nosaukums Ceļu nomaļu un grāvju apauguma novākšana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
11.04.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.04.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA HAGBERG
Līgumcena (bez PVN) 4665.78