a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/36
Iepirkuma nosaukums Ceļu nomaļu, grāvju un aizsargdambja apauguma novākšana
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
16.03.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.03.2018. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 03.04.2018.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Tehniskais dienests"
Līgumcena (bez PVN) 10661.80