a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2020/08
Iepirkuma nosaukums Ceļu kaisītāja piegāde
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
31.01.2020.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Liene Lauska. T.67996298, e: liene.lauska@adazi.lv
Izpildītājs SIA “Tehnika AZ”, reģ nr. 40003768707
Līgumcena (bez PVN) 3386,45 euro bez PVN.