a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/130
Iepirkuma nosaukums Ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
14.06.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.07.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina,Rita.Steina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA Rīgas Luksofors
Līgumcena (bez PVN) 24793.4