a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/11 ERAF
Iepirkuma nosaukums Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana projekta „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” papildus aktivitātes realizācijas ietvaros
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
18.02.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.03.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA FIRMA L4
Līgumcena (bez PVN) 7310