Identifikācinas numurs ĀND 2018/20
Iepirkuma nosaukums Būvuzraudzības pakalpojumi
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
23.02.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.03.2018. 10.00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

IEPIRKUMS IR PĀRTRAUKTS!

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv