a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/75
Iepirkuma nosaukums Būvuzraudzības pakalpojumi lietus ūdens kanalizācijas tīkla izbūvei Gaujas ielā 16
Iepirkuma veids IZŅĒMUMS
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
23.05.2017.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 23.05.2017.
Izpildītājs SIA "Firma L4"
Līgumcena (bez PVN) 5200.00