a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/66
Iepirkuma nosaukums Būvprojektu izstrāde
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
12.05.2017.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 12.05.2017.
Izpildītājs SIA "Tursons"
Līgumcena (bez PVN) 5990.00