a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/80
Iepirkuma nosaukums BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE PLŪDU RISKU UN KRASTA EROZIJAS NOVĒRŠANAI
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
13.06.2017.
27.06.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.07.2017. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Uzmanību! Iepirkumu komisija 27.jūnija sēdē ir apstiprinājusi grozījumus iepirkuma nolikumā un tā pielikumos – tehniskajās specifikācijās un līguma projektā. Skatīt pievienotos dokumentus!

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 14.jūlija plkst. 10:00!

 

 

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 18.07.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Meliorprojekts"
Līgumcena (bez PVN) 124500.00