a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/21
Iepirkuma nosaukums BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE PLŪDU RISKU UN KRASTA EROZIJAS NOVĒRŠANAI ĀDAŽU NOVADĀ
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
16.03.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.04.2017. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, piemērojot atklāta konkursa procedūru.

Ādažu novada domes Iepirkumu komisija 2017.gada 9.maijā ir pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkumu “Būvprojektu izstrāde plūdu risku un krasta erozijas novēršanai Ādažu novadā” (ID.Nr. ĀND 2017/21) bez rezultāta, jo vienīgā pretendenta (SIA „Inženieru birojs “Kurbada tilti””) piedāvājums tika atzīts par neatbilstošu nolikuma 6.4.punkta prasībām.

 

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 09.05.2017.
Izpildītājs Nav izvēlēts
Līgumcena (bez PVN) 00,00