a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/84
Iepirkuma nosaukums Būvprojekta “Laveru ceļa grants seguma pārbūve” sadalīšana kārtās
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
29.06.2017.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 26.06.2017.
Izpildītājs SIA "Ceļu komforts"
Līgumcena (bez PVN) 3226.00