a a a
Identifikācinas numurs ID.Nr. ĀND 2018/78
Iepirkuma nosaukums Būvprojekta “Ķiršu ielas pārbūves un Ziedu ielas seguma atjaunošana Ādažu ciemā”, Ādažu novads, izstrāde
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
07.06.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.06.2018. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. T.67996298, e: zane.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 29.06.2018.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA “RK Projekti”
Līgumcena (bez PVN) 31 700.00