a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/47
Iepirkuma nosaukums Būvprojekta izstrāde “Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa pārbūve Kadagas ciemā”, Ādažu novadā
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
13.04.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.04.2018. 10.00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, T.67996298, e: zane.liepina@adazi.lv