a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/204
Iepirkuma nosaukums Būvprojekta izstrāde Attekas ielas turpinājumam un savienojumam ar Pirmo ielu
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
25.10.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.11.2016. 10.00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

Iepirkums pārtraukts 11.11.2016., jo pretendenta SIA “JOE” (vienīgais pretendents iepirkumā) piedāvājuma izvērtēšanas gaitā tika konstatēts, ka tā kvalifikācija neatbilst nolikuma 7.2.punkta prasībām. Uzmanību! Ņemot vērā pretendentu zemo aktivitāti iepirkumā, ir pieņemts lēmums samazināt kvalifikācijas prasības un izsludināt iepirkumu atkārtoti! Skatīt: https://www.adazi.lv/tender/atkartots-iepirkums-buvprojekta-izstrade-attekas-ielas-turpinajumam-un-savienojumam-ar-pirmo-ielu/ 

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv