a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/54
Iepirkuma nosaukums Būvkonstrukciju tehniskā ekspertīze
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
15.04.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.04.2014.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Māris Arnavs, Maris.Arnavs@adazi.lv, 67996265