a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/96
Iepirkuma nosaukums Būvju demontāžas darbu būvuzraudzība Attekas ielā 16, Elīzes ielā 12 un Nūrnieku ielā, Ādažu novadā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
09.05.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA Redmars
Līgumcena (bez PVN) 1700