a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/74
Iepirkuma nosaukums BŪVJU DEMONTĀŽA
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
19.04.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.05.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina, t.67996298, rita.steina@adazi.lv
Izpildītājs SIA Celtcom
Līgumcena (bez PVN) 26227.2