a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2015/105
Iepirkuma nosaukums Būvieceres projekta „Ielas atjaunošana no betona bruģakmens seguma virs esošā seguma Saules ielā, posmā no Attekas ielas līdz Draudzības ielai, Ādažos, Ādažu novadā” sagatavošana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
26.06.2015.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs IK RK CEĻU PROJEKTS
Līgumcena (bez PVN) 3300