Identifikācinas numurs ĀND 2017/71
Iepirkuma nosaukums BŪVEKSPERTĪZES VEIKŠANA
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
23.05.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.06.2017. 10:00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

Komisija 9.06. ir pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo vienīgais pretendents, kas bija iesniedzis piedāvājumu (A/S “Inspecta Latvia”) tika izslēgts no turpmākas izvērtēšanas, pamatojoties uz konstatēto piedāvājuma neatbilstību nolikuma 6.2. un 8.3.punkta prasībām.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv