a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/195
Iepirkuma nosaukums Būvekspertīzes veikšana būvprojektam “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažu novadā”
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 16.09.2016.
Izpildītājs SIA "Evolution Road"
Līgumcena (bez PVN) 1815.00