a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/83
Iepirkuma nosaukums Būvekspertīzes veikšana būvprojektam Ataru ceļa pārbūve
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
22.04.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA Evolution Road
Līgumcena (bez PVN) 2750