a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/83
Iepirkuma nosaukums Būvekspertīzes veikšana Ādažu novada maģistrālo ceļu un ielu tehniskajiem projektiem
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
09.06.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA MARTEN PROJEKTI
Līgumcena (bez PVN) 3950