a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/49
Iepirkuma nosaukums Bīstamo koku un zaru zāģēšana
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
07.04.2017.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 07.04.2017.
Izpildītājs SIA "Labie Koki"
Līgumcena (bez PVN) 4449.00