a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/43
Iepirkuma nosaukums Bīstamo koku un zaru zāģēšana un celmu frēzēšana
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
03.04.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 03.04.2018.
Izpildītājs SIA "Labie Koki"
Līgumcena (bez PVN) 5000.00