a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/116
Iepirkuma nosaukums Basketbola grozu vairogu, stīpu un balsta stabu piegāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
25.05.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA Medurga
Līgumcena (bez PVN) 1805.37