a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/150
Iepirkuma nosaukums Baseinu apkalpošana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
11.07.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.07.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, ĀND Iepirkumu speciāliste, t.67996298, rita.steina@adazi.lv
Izpildītājs SIA Kacis
Līgumcena (bez PVN) 13618.2