Identifikācinas numurs ĀND 2017/88
Iepirkuma nosaukums Baseinu apkalpošana
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
04.07.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.07.2017. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkumam tiek piemēroti Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteikumi.

Obligāts nosacījums pretendenta dalībai iepirkumā – līguma izpildes objektu (Ādažu sporta centrs, Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde, Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde) baseinu patstāvīga apsekošana, kuru laikā objektu kontaktpersonas pretendentiem sniegs informāciju par līguma izpildes objektiem, specifiku, apkalpojamām iekārtām. Apsekošanas laikā pretendentiem tiks izsniegti apliecinājumi par objektu apskati (katrā objektā atsevišķi), kas pievienojami pretendenta piedāvājumam. Ja saņemtajā piedāvājumā nebūs iekļauti visu objektu apskates apliecinājumi, pretendents tiks izslēgts no tālākas dalības iepirkumā.

 

Kontaktinformācija, lai vienotos par objektu apskati:

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde: 

Pirmajā ielā 26A, Ādažos,

Kontaktpersona – Andris Cibuļskis – 26866557.

Ādažu sporta centrs:

Ādažu vidusskolā, Gaujas iela 30, Ādaži.

Kontaktpersona – Vasīlijs Naumovs, t.67389490, 22102127.

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde „Mežavēji”:

Kadaga, „Mežavēji”,

Kontaktpersona – Armands Krasts – 29453562.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 18.07.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Kacis"
Līgumcena (bez PVN) 17303.85