a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/46
Iepirkuma nosaukums Baseina kvarca smilšu filtru remonts
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
11.03.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.03.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, ĀND Iepirkumu speciāliste, t.67996298, rita.steina@adazi.lv
Izpildītājs SIA KACIS
Līgumcena (bez PVN) 2586.44