a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/113
Iepirkuma nosaukums Baseina grīdas remontdarbi
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
20.05.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.05.2016.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina, t.67996298, rita.steina@adazi.lv