a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/105
Iepirkuma nosaukums Baltezera kapsētas ūdens padeves un elektroapgādes vietas izveide
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
29.07.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.08.2014.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298