Identifikācinas numurs ĀND 2018/49
Iepirkuma nosaukums Autopārvadājumu pakalpojumi
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
10.04.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.04.2018. 10.00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv