a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/79
Iepirkuma nosaukums Autopārvadājumu pakalpojumi
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
08.06.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 08.06.2018.
Izpildītājs SIA “OK LINE”, SIA “HANSABUSS LATVIA”, SIA “OSA GROUP”
Līgumcena (bez PVN) SIA “OK LINE” par kopējo līgumsummu – 8660.00 EUR bez PVN par jauktā kora “JUMIS”, jauktā kora “SAKNES”, koklētāju ansambļa “ĀDAŽU STĪGAS”, VPDK “SPRIGULIS”, JDK “RŪTA” un TDA “SPRIGULĪTIS” pārvadājumiem.
SIA “HANSABUSS LATVIA” par kopējo līgumsummu – 4834.71 EUR bez PVN par jauniešu kora “MUNDUS” un senioru deju kolektīva “SPRIGULIS” pārvadājumiem.
SIA “OSA GROUP” par kopējo līgumsummu – 5425.00 EUR bez PVN par VPDK “SĀNSOLĪTIS” un SDK “DĒKA” pārvadājumiem.
Kopējā iepirkuma summa – 18 919.71 EUR bez PVN.