a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/123
Iepirkuma nosaukums Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas un videonovērošanas sistēmas apkalpošana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
12.07.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.07.2019.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste T.67996298, epasts: iepirkumi@adazi.lv