a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/06
Iepirkuma nosaukums Automašīnu mazgāšana un salonu tīrīšana
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
02.02.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 02.02.2018.
Izpildītājs SIA "KDV"
Līgumcena (bez PVN) 3363.64