a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/25
Iepirkuma nosaukums Automašīnas piegāde Ādažu pašvaldības policijai
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
02.03.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.03.2018. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 03.04.2018.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Norde"
Līgumcena (bez PVN) 28090.00