a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/77
Iepirkuma nosaukums Autobusa galapunkta izbūve Āņos
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
30.05.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.06.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs ĶEKAVAS PMK
Līgumcena (bez PVN) 9503.29