a a a
Identifikācinas numurs PSIA Ādažu slimnīca 2016/1
Iepirkuma nosaukums Augstas klases ultrasonogrāfa piegāde PSIA „Ādažu slimnīcai”
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
13.09.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Pēteris Pultraks. T.67997535, e: slimnīca@adazuslimnica.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 06.09.2016.
Izpildītājs SIA ,,Arbor Medical Korporācija”
Līgumcena (bez PVN) 84900,00