a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/67
Iepirkuma nosaukums Atkritumu urnu piegāde
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
11.05.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 11.05.2018.
Izpildītājs SIA "Darba Spars"
Līgumcena (bez PVN) 3012.40