a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/56
Iepirkuma nosaukums Atkārtots iepirkums-zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu atjaunošana un izstrāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
29.03.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.04.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs Nodibinājums Vides Risinājumu Institūts
Līgumcena (bez PVN) 7006.72